dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


De Hoge Loo

Oude foto's van De Hoge Loo gevraagd.

Officiële straatnaam: De Hoge Loo
Ontleend aan: het voormalige gebied Hoge Loo
Ligging: Bargermeer
Vastgesteld B&W op: 8 november 1948
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De straatnamen de Hoge Loo, de Oude Loo en de Looweg duiden op de nabijheid van de Hoge Loo. De Hoge Loo [Het Loo] is voor de inwoners van Noordbarge het door de Hondsrugweg doorsneden bosje en het aan de zuidzijde daarvan gelegen weiland. Dat weiland werd door de toenmalige ‘hangjongeren’ voor allerlei doeleinden gebruikt. Jaarlijks werd op deze plek ook de paasbult van Noordbarge gebouwd. Menigmaal moest de brandweer de rieten daken van de boerderijen langs de Hogewandweg in Noordbarge nathouden bij het ontsteken van het paasvuur.


 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl