dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Dennenlaan


Foto: E.Hof


Foto: E.Hof


Foto: E.Hof


Foto: E.Hof


Foto: E.Hof


Foto: J.Grimme


Foto: NWIB september 1934
Collectie R.Boelens


Foto: E.Hof

OfficiŽle straatnaam: Dennenlaan
Ontleend aan: de boomsoort den en de ligging aan de zoom van de Emmerdennen
Ligging: Emmen - Boschoord
Vastgesteld B&W op: 5 februari 1931
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd de Dennenlaan nog niet vermeld.

In het raadsbesluit van 5 februari 1931 werd een aanvulling opgenomen voor de:

  • Dennenlaan:
    de geprojecteerde laan, vanaf de noordzijde van de Boschlaan bij het kadastraal perceel sectie C no 5696, loopende in noordelijke richting tot het eindpunt van de noordelijke grens van het kadastraal perceel sectie C no 6363 (eigenares de gemeente Emmen), te noemen Dennenlaan."

Op 2 maart 1936 nam de raad de volgende wijziging aan:

  • Dennenlaan:
    "de omschrijving van de straat "Dennenlaan" zal voortaan luiden: vanaf de noordzijde van de straat "Boschlaan" bij het kadastraal perceel sectie C no 6743 (H.J.Deden), loopende in noordelijke richting bijlangs de westzijde van de landbouwhuishoudschool, aansluitende op de straat "Hunenbaan", hierna omschreven.

 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl