dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Dingspellaan

Oude foto's van de Dingspellaan gevraagd.

Officiële straatnaam: Dingspellaan
Ontleend aan: Een dingspel. Dit was een rechtsgebied in de Landschap Drenthe. Een ding was een rechtszitting. Deze werd tot 1580 drie maal per jaar gehouden. Er waren oorspronkelijk 3 dingspelen, later zes. De naam Drenthe verwijst naar het getal drie. In de vlag van Drenthe zijn zes sterren verwerkt. Elk dingspel vaardigde vier etten af naar de etstoel, die samen met de drost de Landschap bestuurden en er recht spraken.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 december 1962
Naam ingetrokken: nee
Bron: Arcchief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten. Eén daarvan is de Dingspellaan.

De commissie heeft de wegen doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron: "Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl