dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Dunningehof

Oude foto's van de Dunningehof gevraagd.

Officiële straatnaam: Dunningehof
Ontleend aan: Dunningen heeft tussen de dorpen De Wijk en IJhorst gelegen, vlak bij het riviertje de Reest. Het is waarschijnlijk geen havezate geweest maar min of meer een boerenhuis. Het bezit ervan is mogelijk gebruikt om deel te kunnen nemen in het bestuur van Drenthe. Dunningen werd voor het eerst genoemd omstreeks 1580, één van de eigenaren was J(oh)an van de Camp. Een eeuw later was het in bezit van Rutger van Dongen. Rond 1650 werd Dunningen afgebroken en vervangen door een meiershuis. In 1780 werd nogmaals een nieuw huis Dunningen gebouwd, dat slechts dertien jaren werd bewoond door de toenmalige eigenaar Tjarda van Starkenborgh en zijn vrouw. Na hun dood werd het huis verkocht aan Wijncko Tonckens die het rond 1800 liet afbreken. Een terrein van 26ha is eigendom geworden van Het Drentse Landschap.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 december 1961
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

Vanaf de ontsluitingswegen kwam men op de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen in de woonbuurten doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron: "Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl