dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


H. Boomstraat
Officiële straatnaam: H. Boomstraat
Ontleend aan: Harm Boom
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 4 mei 1948
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

Harm Boom (1810-1885) was één der drie podachristen. Hij genoot een opleiding tot onderwijzer, was koopman te Coevorden en schrijver en journalist. Hij werd geboren te Gramsbergen en overleed te Assen.

Bronnen:
"De gezinsbode" van 18 april 1984.
"Drentse biografieën" delen 1, 2, 3, 4 en 5 onder redactie van Jan Bos en Willem Foorthuis.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: G.v.d. Veen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: Archief Gemeente Emmen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: Emmer Centraal Woningbeheer.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: G.v.d. Veen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: E. Hof.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: Archief Gemeente Emmen.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: E. Hof.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: E. Hof.

Op 5 januari 1948 begon men met de bouw van de zogeheten Bruynzeel woningen aan de Harm Boomstraat en de Van der Scheerstraat. De woningen bestonden uit houten skeletten die compleet werden aangeleverd en ter plaatse in elkaar werden gezet. Het hout was zwart geteerd. Wanneer één van de huisjes klaar was, werd er een half steens muur tegenaan gemetseld die uiteindelijk een kenmerkende witte kleur kreeg.

Bruynzeelwoning aan de H.Boomstraat Emmermeer
Foto: Archief Gemeente Emmen.

Het verhaal gaat dat, in verscheidene woningen aan de Boomstraat in Emmermeer, de stenen uit Arnhem, Nijmegen of Rotterdam kwamen. Ze waren afkomstig van in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde panden uit die steden. Veel van dit puin en stenen werd elders in Nederland gebruikt om huizen te bouwen, zo ook in Emmen.

Verhuurder van de woningen werd de E.C.W. In de beginjaren zorgden de binnenwanden van de woningen soms voor problemen. Ze waren namelijk gemaakt van een raamwerk dat met dunne platen hardboard bekleed was. Een te zwaar voorwerp, zoals een grote klok of een zwaar schilderij, viel nog wel eens van de wand omdat de schroef of spijker waaraan het opgehangen was, losraakte.

Juist in dit deel van Emmermeer was het mogelijk dat tijdens het spitten in de tuin scherven uit de vorige eeuwen werden gevonden. Hier lag namelijk het laagste punt van het Emmermeer dat in 1858 droog kwam te liggen.

De boeren uit Emmen wilden de grond gebruiken, maar eerst moest het droger worden. Er werden karrenvrachten vol zand naar dit lage gebied gebracht. In het zand zaten scherven uit de afvalgaten die de mensen vroeger bij huis hadden. In een afvalgat kwamen soms scherven terecht van kapot gevallen aardewerk.

Toen het gebied droog lag ontstonden er weilanden, de zogenaamde kampen.

Amateur archeoloog Gerrie van der Veen heeft bij het graven in zijn tuin (hij woonde destijds in deze buurt) tientallen scherven uit de 18e en 19e eeuw gevonden.

Meer info:
Marscha van Noesel "Het is stil geworden in de Bruynzeelwijk", Kroniek september 2023.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: Archief Gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: E. Hof.

Aan de Boomstraat werden niet alleen Bruynzeel woningen gebouwd. Tussen de Verlengde Panstraat (op de foto links vooraan) en de Lesturgeonstraat kwamen woningen van het type Welchen te staan.

De laatste woning in het blok grenzend aan de Lesturgeonstraat had een uitbouw.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!