dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Havixhorst

Oude foto´s van de Havixhorst gevraagd.

Officiële straatnaam: Havixhorst
Ontleend aan: De Havixhorst was één der kleinere havezaten in Drenthe en lag bij De Wijk. De naam Havixhorst werd al in 1371 genoemd toen Reijnold van den Clooster eigenaar bleek te zijn. Via vererving kwam de Havixhorst in het bezit van Herman van Munster. Toen deze familie in financiële moeilijkheden verkeerde verkochten zij de Havixhorst aan Johan de Vos van Steenwijk. Eén der leden van de familie De Vos van Steenwijk, Jan Arent Godert, liet het oude huis afbreken en bouwde in 1753 het huidige huis. In 1956 overleed de laatste van de vrijgezelle broers De Vos van Steenwijk. De Havixhorst vererfde op de gezusters Van Mourik. Zij verkochten de Havixhorst die werd omgevormd tot een bejaardentehuis. In 1981 werd De Havixhorst gekocht door de Stichting het Drentse Landschap die het restaureerde. Sindsdien wordt de Havixhorst geëxploiteerd als hotel-restaurant.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 december 1961
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

Vanaf de ontsluitingswegen kwam men op de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen in de woonbuurten doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!