dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Heemingeslag

Oude foto´s van de Heemingeslag gevraagd.

Officiële straatnaam: Heemingeslag
Ontleend aan: De namen voor het derde blok van Angelslo zijn ontleend aan het kerspel van Emmen. Om de kleine schaal van kerspel tegenover dingspel tot uitdrukking te laten komen, heeft men gebruik gemaakt van het achtervoegsel slag. Een camp besloeg meestal een groot rechthoekig perceel. De eigenaar kocht alleen een breed stuk grond langs de weg . Hij mocht dan zelf bepalen hoe diep hij het perceel wilde maken. Op deze wijze ontstonden langgerekte percelen in de madelanden, die slagen werden genoemd.

De uitgang slag wordt vooraf gegaan door namen van hofsteden in Emmen. De hofstede Heeminge lag in Weerdinge

Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 5 maart 1962
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!