dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Heesackers

Oude foto´s van de Heesackers gevraagd.

Officiële straatnaam: Heesackers
Ontleend aan: Een gemeenschap van boeren, die een belang op de es hadden, kapten in het bos een blok schoon en bebouwde het. Later kon zo’n blok, vaak door vererving, in smalle stroken verkavelen. Zo'n blok heette een acker. Door gezinsuitbreiding of door de komst van andere boerenfamilies breidde het aantal ackers zich uit. De woonrijen uitkomende op de Boerschaplaan, de ackers, danken hieraan hun naam. De uitgang ackers wordt voorafgegaan door naamgeving die in relatie staat tot bos en tot terreingesteldheid.

De naam Hees is waarschijnlijk afgeleid van het woord hasjo, dat heg, kreupelhout of struikgewas betekent. Ook komt het voor als jong beukenbos. Bron: Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda door Chr. Buiks.

Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 25 februari 1963
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

Vanaf de ontsluitingswegen kwam men op de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen in de woonbuurten doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!