dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Heidelaan


Kaart omstreeks 1928 van omgeving Heidelaan.
Zandgronden (en heide?)

OfficiŽle straatnaam: Heidelaan
Ontleend aan: heidevelden (die aldaar zouden hebben gelegen?)
Ligging: Emmen
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd de Heidelaan nog niet vermeld.

In het raadsbesluit van 2 maart 1936 werd een aanvulling opgenomen voor de:

  • Heidelaan:
    "De weg vanaf de straat Hunenbaan in noordelijke richting parallel loopende met de NOLS, aansluitende op de straat Wolfsbergenweg."

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!