dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Holtlaan

Oude foto´s van de Holtlaan gevraagd.

Officiële straatnaam: Holtlaan
Ontleend aan: Het Angelserholt, een bos dat destijds het gehucht Angelsloo omsloot en waar wolven en wilde zwijnen leefden. Dit Angelserholt zou in 1850 nog ten dele hebben bestaan. Dit is helaas niet met zekerheid meer na te gaan vanwege het ontbreken van de kadastrale kaart uit 1832.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 november 1963
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten. Eén daarvan is de Holtlaan.

De commissie heeft de wegen doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Oorspronkelijk (bij besluit van B&W d.d.17 december 1962) had deze straat de naam "Angelserholt" gekregen. Omdat de hoofdstraten in de wijk Angelslo op "-laan" eindigen is de naam gewijzigd in "Holtlaan". Het "Holt" (bosschage) omsloot eertijds het gehucht Angelslo. Van het "holt" kwam men in het "veld" (zie Veldlaan).

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!