dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Laan van het Kinholt

Foto Historisch Emmen Emmerhout Laan van het Kinholt
Topografische militaire kaart met "Het Kinholt".
Datering onbekend.

Oude foto's van de Laan van het Kinholt gevraagd.

Officiële straatnaam: Laan van het Kinholt
Ontleend aan: een voormalig bosgebied in het dal van het Oude Diep aan de noordelijke stadsrand van Hoogeveen, waar de woonwijk Kinholt werd gebouwd.
Ligging: Emmerhout
Vastgesteld B&W op: 3 januari 1966
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een boek over Emmerhout. De uitgave wordt in 2025 verwacht.

Emmerhout werd gebouwd in een beboste omgeving. De straatnamen in Emmerhout zijn dan ook vernoemd naar oude Drentse bossen en een Gronings bos.

De Encyclopedie Drenthe Online vermeldt over Het Kinholt dat het één van de belangrijkste oude bosrestanten in Drenthe is. Het bos werd reeds in 1638 genoemd en het strekte zich toen uit van Fluitenberg tot achter Kalenberg.

Door de bouw van woningen aan de rand van het bos Kinholt en door ontwatering van het dal van het Oude Diep zijn veel van de bijzondere plantensoorten daar verdwenen.

De bosstructuur bestond uit een natuurlijk loofbos met zeer oude eiken en hoge hulstbomen terwijl andere delen van het bos uit oud hakhout bestonden. In het bos is een oude, drooggevallen meander van het Oude Diep bewaard gebleven. Noot: meander: een lus in de loop van een beek of rivier.

De website etymologiebank.nl geeft kinholt aan als samenstelling van kien 'pijnboom' en holt 'bos met hoogopgaand geboomte'. Kienhout is de naam voor fossiel hout in met name de venen. Volgens genoemde website duidde de naam in 1511 nog een bos aan, maar dit was een eikenbos en in dit deel van Drenthe werd bovendien kien nooit tot kin. Naarding gaat er daarom vanuit dat kine=kene=geul.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!