dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Laarwout

Oude foto´s van Laarwout gevraagd.

Officiële straatnaam: Laarwout
Ontleend aan: Vanaf 1624 is de havezate Laarwoud bij Zuidlaren bekend. Het geslacht Van Selbach bewoonde het huis ongeveer een eeuw waarna het in 1750, na een aantal jaren van processen en leegstand, in bezit kwam van baron Carel van Heiden Reinestein. Hij verbouwde het huis tot zijn huidige aanzien. Vanwege het uitsterven van de mannelijke tak vererfde Laarwoud op Paul Antoine Guillaume de Milly, burgemeester van Zuidlaren. Om de naam Van de Heiden te behouden verkreeg zijn zoon het recht om zijn moeders naam Van Heiden Reinestein aan de naam De Milly toe te voegen. Deze Louis de Milly van Heiden Reinestein was tot 1929 de laatste bewoner van het huis. In 1915 verkocht hij het aan de gemeente Zuidlaren. Van 1915 tot 1955 was het de burgemeesterswoning. In 1955 werd Laarwoud gerestaureerd en in gebruik genomen als gemeentehuis van Zuidlaren. Door de gemeentelijke herindeling in 1998 ging Zuidlaren deel uitmaken van de gemeente Tynaarlo. In 2004 werd het nieuwe gemeentehuis in Vries betrokken. Laarwoud werd aan een particulier verkocht en verkreeg daarmee weer het oorspronkelijke gebruik, “een particuliere woning”.

Dat de straatnaam Laarwout in Angelslo op de letter t eindigt, berust waarschijnlijk op een historische vergissing.
Ligging: Angelslo
Vastgesteld B&W op: 18 december 1961
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen.

De wijkgedachte, die aan de ontwikkeling van Angelslo ten grondslag lag, is terug te vinden in de opbouw van straatnamen. Voor het geven van adviezen had de gemeente Emmen al rond 1958 een straatnamencommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit voorzitter dr. D.Wumkes, gemeentesecretaris A.N.Nap, stedenbouwkundige ir. N.A.de Boer, de heer J.Gewald en ir. B.van Heuveln. Deze commissie besloot het eeuwenoude karakter van het voormalige dorpje Angelsloo in de "straat"namen van de wijk terug te laten komen.

De belangrijkste toe- en afvoerweg en hoofdader door de gehele wijk was de Statenweg. Van de Statenweg takken zes (smallere) ontsluitingswegen af naar de woonbuurten.

Vanaf de ontsluitingswegen kwam men op de woonbuurten.

De commissie heeft de wegen in de woonbuurten doelbewust geen achtervoegsel “straat” gegeven omdat ze niet als zodanig waren bedoeld en het achtervoegsel straat niet in het concept paste.

Bron:
"Angelslo, van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk", geschreven door J.Withaar. Uitgave: Uitgeverij Drenthe 2008, ISBN 978-90-816065-1-6. Te koop bij: Readshop Boelens - Emmermeer. Bestel hier.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!