dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Nassaulaan

Bestaande huizen (zwart vak):

Niet meer bestaande huizen (rood vak):

Monumentale huizen:

Monumentale bomen, waardevolle bomen, waardevolle structuren:

Kunstuitingen, beelden en bijzonderheden:

  • Niet bekend


Oude foto's van de Nassaulaan gevraagd.


De Nassaulaan was een eenrichtingsweg.
Foto: A. Pool.

OfficiŽle straatnaam: Nassaulaan
Ontleend aan: het huis Oranje Nassau
Ligging: Emmen - centrum
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen.

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd de Nassaulaan niet vermeld.

In het raadsbesluit van 2 maart 1936 werd een aanvulling opgenomen voor de:

  • Nassaulaan:
    "De weg ten zuiden van de straat "Boschlaan" ten oosten van het kadastraal perceel sectie C no 6191 (gemeente Emmen, bewoner Mr.J.Houwert) in zuidelijke richting, aansluitende op de straat "Minister Kanstraat".

De Nassaulaan behoorde tot de eerste uitbreidingen van Emmen. Over deze straat en de andere tot Oud Allee behorende straten is na de eeuwwisseling een discussie op gang gekomen tussen bewoners van deze buurt en de gemeente. Kernpunt was dat er een bestemmingplan uit 1942 op rustte en dat juist dit verouderde bestemmingplan ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen, om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!