dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Nijkampenweg

Nijkampenweg Emmen
Foto: E. Hof.

Nijkampenweg Emmen
De nog onverharde Nijkampenweg noordelijk van de kruising met de Haagjesweg. De woning op de achtergrond staat op de hoek Nijkampenweg Haddersstraat. De flat en woningen (type Nicolai-b) horen tot het plan Nijkampen.
Foto: Archief Gemeente Emmen.


Woningtype Domino aan de westelijke kant van de Nijkampenweg tussen de Verlengde Panstraat en de D.H. van der Scheerstraat.
Foto: Gemeente Archief Emmen.


De Nijkampenweg, links de J. van Ravenswaaystraat.
De grote bomen zullen later vervangen worden door
kleinere exemplaren.
Foto: Eigen Collectie.

OfficiŽle straatnaam: Nijkampenweg
Ontleend aan: Nieuw aangewonnen landbouwpercelen die men vroeger kampen noemde. In het Drents "nije kampen".
Ligging: Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen.

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen.

Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen.

Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

De naam Nijkampenweg werd vastgelegd in de raadsvergadering van 2 maart 1936.

  • Nijkampenweg:
    "De weg vanaf de straat "Weerdingerweg" ten zuiden van het kadastraal perceel sectie C no 5162 (A.Ensing) in vrijwel noordelijke richting, onderbroken door straten "Walstraat" en "Haagjesweg", aansluitende op de straat "Valtherzandweg"."

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!