dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Parklaan: Omhoog

Parklaan Emmen
De Parklaan gezien vanaf de
Burgemeester Tijmesstraat.
Foto: R.Boelens

Parklaan Emmen
De Parklaan gezien vanaf de Dennenlaan.
Foto: R.Boelens

OfficiŽle straatnaam: Parklaan
Ontleend aan: Het woord park kan wijzen naar een "groengebied bedoeld voor recreatie of natuurbehoud". Onduidelijk is welk park werd/wordt bedoeld. Een mogelijkheid is het bos de Emmerdennen, die immers een grote recreatieve functie had/heeft. De Engelse jongensnaam Park zou "van het bos" betekenen.
Ligging: Emmen - Boschoord, Over het Spoor
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd de Parklaan nog niet vermeld.

In het raadsbesluit van 2 maart 1936 werd een aanvulling opgenomen voor de:

  • Parklaan:
    "de weg vanaf de straat "Dennenlaan" bij het kadastraal perceel sectie C no 6870 (J.Zuidema), in westelijke richting, aansluitende op de straat "Burgemeester Tijmesstraat" ten zuiden van het kadastraal perceel sectie C no 6869 (A.Soer) te noemen Parklaan."

Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen

 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl