dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 2 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) #2, C1022, huis en erf, Geert Hoving, landbouwer, (groot 1.84)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 2. wed. Theodorus Jans, [Z 1], 2-2-2, 3/16
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 2. Wed. D. (sgh: Theodorus) Hoving, 4 kinderen, kleermaker
Haardsteden OSA 869 1804 2. Doris Jans (Theodorus Jans), keuter+nering (2)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 2. Doris Jans, 48 jr, gehuwd, 3 kinderen, kleermaker. 2. zoon Geert Doris, 16 jr.
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 2. Theodorus Janssen, 46 jr, gehuwd, kleermaker
Haardsteden OSA 868.9 1794 2. Theodorus Jans, keuter+kleermaker (2)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 1. Theodorus Janssen, keuter+kleermaker (2)
Haardsteden OSA 868.9 1774 2. Geert Breeda, carspil soldaat (0)
Haardsteden OSA 868.9 1764 2. Berent Hovinge, keuter+wever (2)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 2. Ubel Hovingen
Haardsteden OSA 868.9 1742 2. Ubel Hovingen, keuter+ambacht (2)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 4. Jan Hoving, 0 50. Betuight niets te hebben
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 16. Menso Hovinge, 0-0-0
Haardsteden OSA 868.9 1695 2. Mensso Hovinge, keuter (1)
Goedschatting OSA 818 1694 2. Mense Hovinge, 30 30
Haardsteden OSA 868.9 1693 2. Mensso Hovinge, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1692 2. Mensso Hovinge, keuter+schoenmaker (2)
Haardsteden OSA 868.9 1691 2. Mense Hovinge, keuter+schoenmaker (2). Maekt nu en dan wel een paer schonen ende verclaart hij Hovinge geen leer berijdt of kuipe daar op houdt
Weerbare mannen OSA 1331 1689 20. Mense Hoving
Collecte OSA 1028 1687 13. Mense Hovinge 0-0
Haardsteden OSA 868.9 1672 2. Mense Hovinge, keuter+schoenmaker (2)
Weerbare mannen OSA 1329 1665 2. Mense Hoving
Grondschatting OSA 845.131 1654 2. Lambert Hoving, meier van pred.Brachtesende 3 mud, geen huis
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 21. Egbert Hoving, huis 6 gebint 27 voet, met de 5e part in Hovinge Hof. 255-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 2. Egbert Hoving half huis 1800
Bezaaide landen OSA 621 1612 1. Henr. Hoving, 18,5 mud

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen