dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 6 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- 1880 - -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #6, C1040, huis en erf, Klaas Aikes, landbouwer, (groot 0.75)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 6. Geert Houwink, [O Boermarke, N 8], 32-0-0, 1,5
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 6. Geert Houwink, 6 kinderen, boer
Haardsteden OSA 869 1804 7. Geert Houwing, half (2)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 7. Hilligje Gerrits, 72 jr, wed., 2 kinderen en 7. Geert Houwing, 52 jr, gehuwd, 5 kinderen, boer en 7. zoon Egbert Geerts.
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 7. Hillegien Coobs, 68 jr, wed. van Hindrik Rosing, boerin en 7. Geert Houwink, 50 jr, gehuwd, boer
Haardsteden OSA 868.9 1794 7. wed. Rosingh, driekwart (3)
Hottingerkaart - 1788-1790 Ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 4. wed. Hindr. (Hindrik) Rosingh, vol (4)
Haardsteden OSA 868.9 1774 7. Hindrik Rosinge, half (2)
Haardsteden OSA 868.9 1764 6. wed. Egbert Honninge, keuter (1)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 7. Roelof Remmelt Cremers de Bour; 4e termijn: vertrokken naar Zuidlaren Sloot metterwoon
Haardsteden OSA 868.9 1742 5. Roelof Remmelts Cremers, keuter (1)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 9. Harmen, meier op Gerrits, 25 100
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 22. Jan Gerrits, 0-16-8
Haardsteden OSA 868.9 1695 6. Jan Gerrits, 4 paarden (4)
Goedschatting OSA 818 1694 6. Jan Gerrits, 400 500
Haardsteden OSA 868.9 1693 6. Jan Gerrits, 4 paarden (4)
Haardsteden OSA 868.9 1692 6. Jan Gerris, 4 paarden (4)
Haardsteden OSA 868.9 1691 6. Jan Gerrits, 4 paarden (4)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 18.Jan Gerrits
Collecte OSA 1028 1687 19. Jan Gerris 0-12
Verzoek - 1674 -

Haardsteden OSA 868.9 1672 7. Hijnderick Gerreits, 4 paarden (4)
Weerbare mannen OSA 1329 1665 6. Hindrik Gerrits
Grondschatting OSA 845.131 1654 8. Hindrik Gerrits 23
- - 1654 half
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 15. bevorens Pieter nu Hindrik Gerrits huis, 8 gebint 25 voet, een veehuis 4 gebint 13 voet, een oud bakhuis 3 gebint 13 voet. 750-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 5. Lubbert Gerrits Hoedemaker 4500 '---de helft Willem Sobbers te Westenesch--
Bezaaide landen OSA 621 1612 4. Jan Gerreits, 21 mud

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen