dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 17 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #17, C1111, huis en erf, Jan Hindriks Schirring, landbouwer, (groot 7.20)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 17. Albert Leuzing, [Z Boermarke, N 19], 25-0-2, 1
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 17. Albert Leuzing, 1 kind, boer, 1 werkbode
Haardsteden OSA 869 1804 23. Albert Leuzing en nichten, driekwart (3)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 18. Albert Leusing, 40 jr, ongehuwd, boer. Samen huishouden met 2 zusters en 2 nichten
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 18. Albert Leusingh, 38 jr, boer, doorgehaald. 18. Roelof Geerts, 37 jr, knegt, doorgehaald.
Haardsteden OSA 868.9 1794 19. Albert Leusingh, vol (4)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 14. Berent Leusingh, vol (4)
Haardsteden OSA 868.9 1774 17. Berend Leusinge, vol (4)
Haardsteden OSA 868.9 1764 15. Berent Leusinge, vol (4)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 15. Wemel Leusing. Haar zoon Berend, ook als hm kv Jan Deuringe
Haardsteden OSA 868.9 1742 18. Berent Leusingen, vol wegens 4 paarden, heeft maar half waardeel. (4)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 18. Albert Leusing, schuur 3 gebint x 19 voet, idem in de Haag 4 gebint x 20 voet
Goedschatting OSA 819 1705 14. Geert Leusinge, 80 400
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 26. Geert Lösinge, 0-16-8
Haardsteden OSA 868.9 1695 10. Geert Leussinge, 2 paarden (2)
Goedschatting OSA 818 1694 10. Geert Leusinge, 200 300
Haardsteden OSA 868.9 1693 10. Geert Leussinge, 2 paarden (2)
Haardsteden OSA 868.9 1692 11. Geert Leussinge, half erf, 3 paarden (3)
Haardsteden OSA 868.9 1691 11. Geert Leussinge, half erf, 4 paarden (4)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 27. Geert Loessinge
Collecte OSA 1028 1687 23. Geert Losinge 0-10
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 12. Geert Loesinge, vol, 4 paarden (4), seggende anstaende mey twie peerden te willen offstaen
Weerbare mannen OSA 1329 1665 -
Grondschatting OSA 845.131 1654 13. Jan Leusinge 33
- - 1654 volle waar
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 5. Jan Leusinge, huis 11 gebint 27 voet, een veehuis 3 gebint 16 voet. 800-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 -
Bezaaide landen OSA 621 1612 -

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen