dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 25 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #25, C1104, huis en erf, Geert Lamers, landbouwer, (groot 2.00)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 25. Geert Jans, [N 24, Z 26], 3-2-0, 0
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 25. Geert Jans, 5 kinderen, keuter+wever
Haardsteden OSA 869 1804 32. Geert Jansen, keuter+nering (2)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 27. Geert Jans, 27 jr, gehuwd, 4 kinderen, wever. (sgh: Geert Lamberts huwt met wed. Geesje Jans, SP 74/IV/36)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 27. Geesjen Jans, wed. Jan Berends, 33 jr, weverse, arm. 27. Geert Lamberts, 22 jr, weversknegt, doorgehaald. 27. Harm Janssen, 21 jr, weversknegt, doorgehaald.
Haardsteden OSA 868.9 1794 27. Berend Janssen, keuter+wever (2)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 22. wed. Jan Tonnis, keuter+wever (2)
Haardsteden OSA 868.9 1774 24. Jan Tonnis, wever (2)
Haardsteden OSA 868.9 1764 20. Jan Tonnis, keuter+wever (2)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 22. Joachim Christoffer Ottens, m (alias Stoffer Jipping)
Haardsteden OSA 868.9 1742 25. Hindrik Jippinge, landschapssoldaat+ambacht, heeft een peert (1)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 25. Op Jippinge hof Hindrik soldaat, 4 gebint x 18 voet. Afgebroken op Jipping groot boerenhuis + schuur
Goedschatting OSA 819 1705 -
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 33. Claes Jippinge, 0-0-0
Haardsteden OSA 868.9 1695 17. Jippinge, 4 paarden (4)
Goedschatting OSA 818 1694 17. Jippinge, 250 300
Haardsteden OSA 868.9 1693 17. Jippinge, 4 paarden (4)
Haardsteden OSA 868.9 1692 19. Jippinge, 4 paarden (4)
Haardsteden OSA 868.9 1691 19. Jippinge, 4 paarden (4)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 32. Hindrik Jippinge
Collecte OSA 1028 1687 29. Jan Jippinge 0-6
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 17. Johan Jippinge, vol, 4 paarden (4)
Weerbare mannen OSA 1329 1665 14. Egbert Jippinge
Grondschatting OSA 845.131 1654 14. Egbert Jippinge 34
- - 1654 volle waar
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 4. Hindrik Jipping, huis 7 gebint 26 voet, een oude schuur 5 gebint 18 voet, een bakhuis 3 gebint 12 voet. 800-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 9. Harmen Jippinge 4500 woonend meijerwijse op den erve 't Clooster ter Apel toekomend
Bezaaide landen OSA 621 1612 13. Gyppinge, 21 mud 5 schat

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen