dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 27 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #27, C1099, huis en erf, Hendrik Gossen te Sleen, landbouwer, (groot 2.30)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 27. wed. Gossen, [Z Boermarke, N 26], 0-0-0, 0
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 27. wed. J.Gossen, 2 kinderen, keuter+wever
Haardsteden OSA 869 1804 35. wed. Gossen, keuter+nering (2)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 30. Grietje Gossen, 63 jr, wed., 2 kinderen, keuter+boerin. 30. zoon Jan Gossen (sgh: Jansen), 19 jr. 30. schoonzoon Hindrik Berends, 42 jr, gehuwd, 5 kinderen, wever
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 30. Grietjen Berends, 63 jr, wed. Jan Gossen, arbeidster. 30. de soon Hindrik Berends, 45 jr, gehuwd, wever en pander. 30. Jan Jansen, 19 jr, wever, doorgehaald.
Haardsteden OSA 868.9 1794 30. wed. Gossen & zn, keuter+wever (2)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 24. wed. Jan Gossens, keuter+weverse (2)
Haardsteden OSA 868.9 1774 26. Berend Gossen, wever (2)
Haardsteden OSA 868.9 1764 22. Berent Gossen, half (2)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 25. Berend Jippinge, m, k
Haardsteden OSA 868.9 1742 28. Berent Jippinge, keuter+ambacht (2). (sgh: zie Westenes Alb Schirringe 3 en 4 termijn bij Berend Gossen)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 28. Op Jippinge hof Berend Gossen, 6 gebint x 22 voet. Afgebroken op Jipping groot boerenhuis+schuur
Goedschatting OSA 819 1705 -
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 -
Haardsteden OSA 868.9 1695 -
Goedschatting OSA 818 1694 -
Haardsteden OSA 868.9 1693 -
Haardsteden OSA 868.9 1692 -
Haardsteden OSA 868.9 1691 -
Weerbare mannen OSA 1331 1689 -
Collecte OSA 1028 1687 -
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 -
Weerbare mannen OSA 1329 1665 -
Grondschatting OSA 845.131 1654 -
- - 1654 -
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 -
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 -
Bezaaide landen OSA 621 1612 -

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen