dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 28 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #28, C1091, huis en erf, Jan Dirks, landbouwer, (groot 1.76)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 28. Albert Leuzing, [O Albert Derks, W Boermarke], 0-0-0, 0
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 28. Klaas Jans, 4 kinderen, keuter
Haardsteden OSA 869 1804 -
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 32. Menzo Jans, 41 jr, gehuwd, 3 kinderen, arbeider
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 32. Roelof Alberts, 38 jr, gehuwd, arbeider, doorgehaald. 32. Jan Roelofs, 84 jr, arbeider, doot, doorgehaald.
Haardsteden OSA 868.9 1794 33. Hindrik Hindriks, keuter (1)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 28. Berent Deuringh, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1774 27. Jan Geerts, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1764 24. Geert Harms, keuter (1)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 26. Jantje Deuringe, m
Haardsteden OSA 868.9 1742 29. Geert Deuringe, keuter (1)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 21. Harmen Deuringe, 100 500
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 34. Hermen Doeringe, 0-8-0
Haardsteden OSA 868.9 1695 18. Harm Duiringe, 4 paarden (4)
Goedschatting OSA 818 1694 18. Harm Deuringe, 200 300
Haardsteden OSA 868.9 1693 18. Harmen Deuringe, 4 paarden (4)
Haardsteden OSA 868.9 1692 20. Harmen Deuringe, half erf, 4 paarden (4)
Haardsteden OSA 868.9 1691 20. Harmen Deuringe, 3 oude paarden en 2 eenjarige dieren (enter), bouwt alleen (3)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 33. Harm Deuringe
Collecte OSA 1028 1687 30. Herm. Doeringe 0-6
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 19. Harm Doeringe, vol, 4 paarden (4)
Weerbare mannen OSA 1329 1665 15. Jan Doerninge
Grondschatting OSA 845.131 1654 15. Jan Deuringe 32
- - 1654 volle waar
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 10. Jan Deuringe, een oud huis oplegt wark, 10 gebint 26 voet, een oude schuur 4 gebint 23 voet, een oud xxx schaapschot. 600-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 10. Hindrikje Doerdinge, waarvan Willem Ellinge de helft toekomt 4500
Bezaaide landen OSA 621 1612 14. W.Doevinge (sgh: W.Doeringh), 18 mud

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen