dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 29 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #29, C1092, huis en erf, wed. Jan Gommers, landbouwer, (groot 1.44) en #29, C1093, wed. Jan Gommers, landbouwer, (groot 0.35) en #29, C1097bis, smederij, wed. Jan Gommers, landbouwer, (groot 0.54) en #29, C1096, huis en erf, Geert Jans Smit, (groot ??)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 29. wed. Roelf Smits, [O Boermarke, W Alb.Leuzing], 10-2-2, 1/4
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 29. Jan Gommer, 1 kind, wever (sgh:=schoonzoon van Roelf Smits sinds 1805)
Haardsteden OSA 869 1804 37. Roelof Smit, keuter (1)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 33. Annige Hindriks, 38 jr, wed., 3 kinderen, arbeidster, arm
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 33. Annigje, 36 jr, wed. W.Brinks, keutersche
Haardsteden OSA 868.9 1794 34. Willem Brinks, keuter (1)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 27. Jan Deuring, keuter+schoenmaker (2)
Haardsteden OSA 868.9 1774 29. Jan Schoemaker, half (2)
Haardsteden OSA 868.9 1764 25. Jan Doeringe, keuter+schoenmaker (2)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 27. Jan Deuringe, k
Haardsteden OSA 868.9 1742 31. Jan Deuringe schoenmaker keuter+ambacht(2)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 23. Harmen Roeloffs, 10 125
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 35. Roleff Jorriens, 0-2-0
Haardsteden OSA 868.9 1695 19. Roeleff Jurjens, 2 paarden (2)
Goedschatting OSA 818 1694 19. Roelof Jurriens, 80 100
Haardsteden OSA 868.9 1693 19. Roeleff Juriens op Deuringe, 2 paarden (2)
Haardsteden OSA 868.9 1692 21. Roleff Juriens, op half erf Deuringe, 2 paarden (2)
Haardsteden OSA 868.9 1691 21. Roleff Juriens, 2 paarden (2)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 -
Collecte OSA 1028 1687 31. Steven Doeringe 0-2
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 20. Remmelt Doeringe, vol, 4 paarden (4) waer van hie die hellffte will op geven op meij anstaende
Weerbare mannen OSA 1329 1665 -
Grondschatting OSA 845.131 1654 -
- - 1654 -
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 11. Jan Deuringe een wueste Hof
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 -
Bezaaide landen OSA 621 1612 -

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen