dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 32 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #32, C986, huis en erf, wed. Jan Haasken, landbouwer, (groot 1.20) en #32, C987, huis en erf, wed. Jan Haasken, landbouwer, (groot 1.61)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 32. Willem Gerrits, [O erven W.Smits, W Boermarke], 8-0-0, 1/3
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 32. Geert Wolbers, 4 kinderen, keuter
Haardsteden OSA 869 1804 40. Geert Wolbers, keuter (1)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 36. Hindrik Wolthers, 42 jr, gehuwd, 2 kinderen, keuter of arbeider
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 36. Hindrik Wolthers, 42 jr, gehuwd, keuter
Haardsteden OSA 868.9 1794 37. Hindrik Wolther, keuter (1)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 31. Jan Lammerts, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1774 32. Lamme Greven, half (2)
Haardsteden OSA 868.9 1764 29. Wolter Greven, vol (4)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 32. Willem Koster meier en zuster Jantje, k
Haardsteden OSA 868.9 1742 35. Albert Warners op Greven, half (2)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 -
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 36. Joost Hermsen, 0-0-0
Haardsteden OSA 868.9 1695 22. Joest Harms, nu op Greven, keuter (1)
Goedschatting OSA 818 1694 20. Jan Harms, 25 30
Haardsteden OSA 868.9 1693 22. Geert Hindriks, woont in huis van verdeelde Greven, keuter (1) en 20. Jan Harms, half Greven (2)
Haardsteden OSA 868.9 1692 25. Hindrik Greven, half erf met 3 paarden (3)
Haardsteden OSA 868.9 1691 25. Hindrik Greven, half erf, 4 paarden, wil er 1 verkopen, is ook pander (4)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 -
Collecte OSA 1028 1687 32. Arent Greven 0-0
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 18. Johan Grevinge, vol, 4 paarden (4)
Weerbare mannen OSA 1329 1665 16. Jan Greven
Grondschatting OSA 845.131 1654 17. Jan Greven 25
- - 1654 volle waar
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 14. Hindrik Greven, een oud huis oplegt wark, 11 gebint 26 voet, de schuur 4 gebint 18 voet. 850-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 11.Hinrick Greven meier van Clooster ter Apel 3000
Bezaaide landen OSA 621 1612 15. W.Greven, 13 mud

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen