dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 38 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #38, C978, huis en erf, wed. Albert Derks, landbouwer schoenmaker, (groot 2.60)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 38. Albert Derks, [O Boermarke, W wed. Steenge], 12-1-0, 5 koeweiden
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 38. Albert Derks, 4 kinderen, keuter+schoenmaker
Haardsteden OSA 869 1804 47. Hk (Hindrik) Derks, keuter+nering (2)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 42. Hindrik Derks, 78 jr, wednr, oude schoenmaker en 42. Roelf Hindriks, 51 jr, blindachtig en 43. Albert Hindriks, 47 jr, gehuwd, 3 kinderen, schoenmaker en 43. Reiner Stephens, 17 jr, knegt
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 42. Hindrik Derks, 77 jr, wednr, keuter+schoenmaker en 42. de soon Roelof Hindriks, 50 jr, schoenmaker en 42. de soon Albert Hindriks, 45 jr, gehuwd, schoenmaker en 42. Willem Kamps, 40 jr, schoenmakersknegt, doorgehaald.
Haardsteden OSA 868.9 1794 43. Hindrik Derks, keuter+schoenmaker (2)
Hottingerkaart - 1788-1790 Ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 39. Hindrik Derks, keuter+schoenmaker (2)
Haardsteden OSA 868.9 1774 36. Hindr. Dercks, schoenmaker (2)
Haardsteden OSA 868.9 1764 33. Hindrik Derks, keuter+schoenmaker (2)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 37. Roelof Peeks, k getrouwd met Annigje Derks
Haardsteden OSA 868.9 1742 40. Roelof Derks (sgh:=Roelof Peeks), keuter+ambacht (2)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 40. Roelof Peeks, 7 gebint x 18 voet, waaronder 4 van Hiddings aangekogt
Goedschatting OSA 819 1705 -
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 -
Haardsteden OSA 868.9 1695 -
Goedschatting OSA 818 1694 -
Haardsteden OSA 868.9 1693 -
Haardsteden OSA 868.9 1692 -
Haardsteden OSA 868.9 1691 -
Weerbare mannen OSA 1331 1689 -
Collecte OSA 1028 1687 -
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 -
Weerbare mannen OSA 1329 1665 -
Grondschatting OSA 845.131 1654 -
- - 1654 -
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 -
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 -
Bezaaide landen OSA 621 1612 -

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen