dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 40 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #40, C963, huis en erf, Roelof Rosing, landbouwer, (groot 2.80)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 40. Roelof Rozing en J. Stratensmits, [N Boermarke, Z 41], 10-1-0, 1/3+4 koew.+1/4 gust
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 40. Hendrik Leupen, 1 kind, kleermaker en 40. Aaltien Everts, arm
Haardsteden OSA 869 1804 49. Aaltien Everts, keuter doch zeer armoedig (1)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 44. Aaltje Everts, 48 jr, arme wed.
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 44. Aaltje Jans ,60 jr, wed. Jan Janssen, arbeidsche
Haardsteden OSA 868.9 1794 45. Aaltje Evers, keuter (1)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 42. Geert Berents, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1774 38. wed. Brincks, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1764 35. Harm Brincks, keuter+schoenmaker (2)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 38. Harm Brinks, k
Haardsteden OSA 868.9 1742 42. Engbert Brinks, keuter (1)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 42. Hindrik Stratensmits op Brinks, 2 gebint x 24 voet
Goedschatting OSA 819 1705 32. Willem Brinx, 40 225
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 41. Willem Brinx, 0-16-8
Haardsteden OSA 868.9 1695 29. Willem Brincks, keuter (1)
Goedschatting OSA 818 1694 27. Willem Brincks, 40 100
Haardsteden OSA 868.9 1693 29. Willem Brincks, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1692 32. Willem Brincks, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1691 32. Willem Brincks, keuter (1)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 13. Willem Brinxs
Collecte OSA 1028 1687 42. Willem Brincks 0-12
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 27. Johan Brinckss, 3 paarden (3)
Weerbare mannen OSA 1329 1665 21. Steven Brinks
Grondschatting OSA 845.131 1654 27. Evert Brinks 32
- - 1654 half+achtste
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 36. Evert Brinks, huis 6 gebint 24 voet, een schuur 4 gebint 14 voet, nog een xxx 5 gebint 14 voet. 650-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 14.Willem Brinks meier van Hinrick Ellersloo 2400
Bezaaide landen OSA 621 1612 -

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen