dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 46 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #46, C954, Jans Willing, burgermeester, (groot 2.10)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 46. mevr. de wed. Willing, [W Boerbrink], 0-0-0, 0
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 46. Arend Gerrits, 3 kinderen, keuter (sgh=Arend Tienkamp, schoonzoon Hk.Bos)
Haardsteden OSA 869 1804 56. Arend Gerrits, keuter doch zeer armoedig (1)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 51. Arend Tienkamp, 35 jr, gehuwd, 2 kinderen arbeider, 1 suster bij hen wonende
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 51. Arend Tienkamp, 27 jr, arbeider, doorgehaald. (sgh: schoonzoon van Hindrik Bos)
Haardsteden OSA 868.9 1794 51. Hindrik Bos, keuter (1)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 49. Hendrik Bos, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1774 44. Hindrik Bos, keuter (1) en 47. R.Cruimink bij Hindrik Bos te huis, kuiper (1)
Haardsteden OSA 868.9 1764 40. Hindrik Bos, keuter (1)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 44. Wed. Staverman en de meid Harmtje Jans
Haardsteden OSA 868.9 1742 -
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 -
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 -
Haardsteden OSA 868.9 1695 -
Goedschatting OSA 818 1694 -
Haardsteden OSA 868.9 1693 -
Haardsteden OSA 868.9 1692 -
Haardsteden OSA 868.9 1691 -
Weerbare mannen OSA 1331 1689 -
Collecte OSA 1028 1687 -
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 -
Weerbare mannen OSA 1329 1665 -
Grondschatting OSA 845.131 1654 -
- - 1654 -
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 -
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 -
Bezaaide landen OSA 621 1612 -

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen