dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 53 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #53, C930, huis en erf, wed. Roelof Cremers, landbouwer, (groot 2.40)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 53. Roelof Cremers, [Z 54, N 49], 11-0-0, 1/4
Gesteldheid bewoners OSA1623.4 1807 53. Geert Gossen, 1 kind, keuter+dekker
Haardsteden OSA 869 1804 63. Hk (Hindrik) Jipping, keuter (1)
Gewapende burgermacht OSA1383.45 1798 59. Berend Pranning, de oude boer, uitgeboekt in juni, doorgehaald en 59. Hindrik Jipping, 54 jr, gehuwd, de tegenwoordige boer, 1 dochter en 59. Jan Jipping, 30 jr, boerenzoon en 59. Jan Jans Kuiper, 30 jr, boerenknegt.
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 59. Berend Pranning, 67 jr, gehuwd, boer en 59. de soon Jan Thijes, 47 jr, wednr, boer.
Haardsteden OSA 868.9 1794 57. Berend Prannink, half (2)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 55. Berent Pranninck, half (2)
Haardsteden OSA 868.9 1774 52. Berent Pranninge, keuter (1) Berent Pranninge Grosvellig: voor desen half: en nering is doende: bij grosvellig: voor desem ook keuter
Haardsteden OSA 868.9 1764 48. Berent Pranning, half+groseer (3)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 52. Roelof Pranninge en zoon Lucas Pranninge, m; omdat vader heeft Berend Lucas opnieuw de eed gedaan, betaald voor hem en zijn moeder, en apart voor zijn halfbroer Lucas, nu te Noordsleen.
Haardsteden OSA 868.9 1742 55. Roelof Pranninge, half+nering (3)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 -
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 -
Haardsteden OSA 868.9 1695 -
Goedschatting OSA 818 1694 -
Haardsteden OSA 868.9 1693 -
Haardsteden OSA 868.9 1692 -
Haardsteden OSA 868.9 1691 -
Weerbare mannen OSA 1331 1689 -
Collecte OSA 1028 1687 -
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 -
Weerbare mannen OSA 1329 1665 -
Grondschatting OSA 845.131 1654 -
- - 1654 -
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 -
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 -
Bezaaide landen OSA 621 1612 -

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen