dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 54 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #54, C933, huis en erf, B.L.Homan, landbouwer, (groot 5.80)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 54. L.Niewold, [W de weg, O 49], 12-0-0, 0
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 54. L.Niewold, 2 kinderen, boer, 1 werkbode
Haardsteden OSA 869 1804 64. L.Nieuwold, half (2)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 60. Heyne Cremers, 46 jr, gehuwd, 1 voordochter, koopman en boer en 60. Roelof Steenge, 41 jr, knegt en 60. Hartog Jacobs, Jode, 27 jr, daarbij zijn intrek hebbende.
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 60. Hein Cremers, 42 jr, wednr, winkelier+boer en 60. Albert Hindriks, 26 jr, knegt, doorgehaald en 60. Hindrik Jacobs, 29 jr, knegt, doorgehaald en 60. Roelof ???, knegt, doorgehaald.
Haardsteden OSA 868.9 1794 58. Hein Cremers, half+winkelier (3)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 56. W.Haasken, keuter+winkelier (2)
Haardsteden OSA 868.9 1774 53. Jan Lambers, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1764 49. Jan Wolters, half (2)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 53. Wigger Alberts en zoon Albert (1753: op Gerrits)
Haardsteden OSA 868.9 1742 56. Albert Warners, stookt met de meier op één heert, keuter (1) en 57. de meier van Albert Warners (2)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 44. Albert Warners, 0 25, absent
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 10. Albert Warners, 0-5-8
Haardsteden OSA 868.9 1695 38. Albert Warners, keuter (1)
Goedschatting OSA 818 1694 41. Albert Warners, 25 25
Haardsteden OSA 868.9 1693 39. Albert Warners, keuter (1)
Haardsteden OSA 868.9 1692 44. Albert Warners, 2 paarden (2)
Haardsteden OSA 868.9 1691 43. Albert Warners, 2 paarden (2)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 1. Wolter Warners
Collecte OSA 1028 1687 4. Albert Werners 0-?
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 36. Wolter Warnerss, vol, 4 paarden (4)
Weerbare mannen OSA 1329 1665 30. Wolter Warners
Grondschatting OSA 845.131 1654 33. de Schulte van Emmen 35, ook Hunninge hof
- - 1654 3 volle waren
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 1. Schulte Evert Warners, 2 huizen, schuren, brouwhuis en hof, gepriseerd vroeger door de Weled/Mog.Heren op 2250-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 19.de Schulte Evert Warners 4500
Bezaaide landen OSA 621 1612 24. Warner Evers, 37 mud

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen