dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Archiefgegevens huisnummer 56 Emmen

Bron Inv.nr. Jaartal Vermelding
- - 1880 -
Kadaster (eigenaar) - 1832 #56, C923, huis en erf, wed. Jan Haasken, landbouwer, (groot 7.00)
Kohieren van vaste goederen OSA 1513.11 1807 56. Frederik Wilhelm Beins en molen, [O de straat, W 57], 13-0-0, 3/4
Gesteldheid bewoners OSA 1623.4 1807 56. C.Pothoff, 3 kinderen, schulte, 2 werkboden
Haardsteden OSA 869 1804 66. F.W.Beins, keuter+nering (2)
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1798 62. Frederik Wilhelm Beenes, 40 jr, gehuwd, 3 kinderen, molenaar en boer en 62. Hindrik Harms 21 jr, huisknegt, uitlander en 62. Albert Hindriks vorige knecht, in mei naar Sleen
Gewapende burgermacht OSA 1383.45 1797 62. Frederik Wilhelm Beins, 43 jr, gehuwd, molenaar+keuter, doorgehaald en 62. Jan Coobs, 26 jr, knegt, doorgehaald.
Haardsteden OSA 868.9 1794 60. Mulder Willem, keuter+molenaar (2)
Hottingerkaart - 1788-1790 ja
Haardsteden OSA 868.9 1784 59. Frerik Beens, keuter+molenaar (2)
Haardsteden OSA 868.9 1774 58. Coop Harms, keuter (1). Coop Harms grosvellig voor desen half nu door ons angewesen als keuter
Haardsteden OSA 868.9 1764 51. Koop Harms, keuter (1)
Liberale gift (4 termijnen) - 1748-1749 55. Roelof Oortwijnen, k
Haardsteden OSA 868.9 1742 59. Oortwijns, huis niet bewoond (0)
Nieuw getimmerd OSA 858.11 1742 -
Goedschatting OSA 819 1705 40. De vv Schultinne van Dalen, seght dat sij het haere te Dalen bij haer soon heeft angegeven, 0 0
Collecte Geref. Vluchtelingen OSA 1029 1699 6. Jan Woordinge, 0-2-0
Haardsteden OSA 868.9 1695 41. Jan Woerdinge, 2 paarden (2)
Goedschatting OSA 818 1694 38. Jan Woerdinge, 45 75
Haardsteden OSA 868.9 1693 42. Jan Woerdinge, 2 paarden (2)
Haardsteden OSA 868.9 1692 47. Jan Weurdinge, eerder keuter, nu 2 paarden (2)
Haardsteden OSA 868.9 1691 46. Jan Woerdinge, eerder keuter, door aankoop nu half, 2 paarden (2)
Weerbare mannen OSA 1331 1689 4. Jan Wooerdinge
Collecte OSA 1028 1687 8. Jan Woerdinge 0-6
Verzoek - 1674 -
Haardsteden OSA 868.9 1672 40. Johannes Bottychius, 2 paarden (2)
Weerbare mannen OSA 1329 1665 31. Jannes Bottichius
Grondschatting OSA 845.131 1654 -
- - 1654 vol, waarvan van Coop Schoenmaker
Prisering huizen en hoven OSA 845.128 1645 42. Coop nu Jasper Schoenmaker, huis 7 gebint 22 voet, nog een timmer?? 2 gebint 12 voet. 500-0
Grondschatting, omslagen en redemptie OSA 841.1 1630 23. de Pastorijevol erf 4500
Bezaaide landen OSA 621 1612 -

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen