dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Oorkonde uit 1374 Omhoog

Van 1024 tot 1522 maakten de bisschoppen van Utrecht de dienst uit in Emmen. Het is een lange maar belangrijke periode in de geschiedenis van Emmen, want uit deze tijd stammen de heden ten dage oudst bekende vermeldingen waarin de naam Emmen voorkomt.

Dit artikel gaat over een oorkonde gedateerd 27 juni 1374 waarin Johannes van Altavilla, proost en aartsdeken van St.Marie te Utrecht, Jacobus van Sleen opdraagt Nicolaus, pastoor van Zweeloo en Albertus, koster in Emmen, te dagvaarden.

Op de vierde regel staat vermeld: "et Albertum, custodem in Emne". Vertaald: "en Albertus, beschermheer in Emne"

Bron: Oorkondeboek van Groningen en Drenthe, bewerkt door P.J.Blok, nummer 620.
Bron: Arch. Abdij Dikninge, inv.nr.72, reg. 93

Emmen oorkonde uit 1374

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen