dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar
dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen

Logo Pre-Historisch Emmen

Historisch Emmen heeft na 20 jaar alle informatie van na 1900 van internet gehaald.

Meedogenloze lieden kopen tegenwoordig rechten op foto's op om er veel geld aan te verdienen.

Met software scannen ze internet af, vinden een foto en claimen direct en meedogenloos veel geld.

Door verouderde wetgeving kan een rechter niet anders.

Voor foto's zie thans nog Facebook
Zuidoost Drenthe in Beeld

Oudste vermelding Emmen 1139


Schattingslijst uit 1450 Omhoog

De schattingslijst uit de 15e eeuw is een lijst waarop 700 "belasting betalende" Drenten voorkomen. De meningen verschillen over de datering van de lijst, maar varieert tussen de jaren 1430 en 1475. Deze lijst is door historici vergeleken met de ordelen [vonnis] van de etstoel uit de 15e eeuw. Zij dateren de lijst omstreeks 1450 met een marge van 20 tot 30 jaar.

In de lijst staan de namen van de bewoners/gebruikers van erven en de keuters. Volle erven werden aangeslagen voor twee schild, keuter voor één schild. Adellijken, pastorieën, kosterijen, e.d. ontbreken in de lijst omdat zij mogelijk waren vrijgesteld van het betalen der belasting. Ook arbeiders en zij die geen boerderij bewoonden en de daarbij horende grond gebruikten werden niet op de lijst opgenomen.

De belasting werd vrijwel zeker door de bisschop van Utrecht geheven. Het was geen persoonlijke belasting maar betrof een landschatting. Een eigenaar van "een vol erf" moest twee schild [een muntsoort ingevoerd in 1337] betalen. Een koter [keuter], met veel minder land, één schild.

Foto Historisch Emmen schattingslijst 1450
Schattingslijst met volle erven.

Emne [lijst met volle erven]
Item Rolof Wrensing 2s
Item Wyllem Brandinge 2s
Item Roloff Havynges 2s
Item Gert Lusinges 2s
Item Willem Nyen Rasing 2s
Item Willem Smeding 2s


Emne [lijst met keuters]
Item Lubbert Smyt 1s
Item Rolef Stuve 1s
Item Wolter Havync 1s
Item Ghert Scroder eyn 1s
Item Jan Stuve 1s
Item Rolef Hont 1s
Item Alpher van Schalchwijck 1s

Noot: De namen zijn zoveel mogelijk letterlijk weergegeven maar aan huidig gebruik aangepast.


Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen