dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Grafheuvel 45387

Grafheuvel niet zichtbaar

Rijksmonumentnummer: 45387, sinds 29 november 1983
Beschrijving: Terrein waarin 3 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Gedeeltelijke bescherming voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10m rondom gemeten vanaf de voet.
Zichtbaar: Grafheuvels zijn niet meer zichtbaar in het terrein.
Ligging: Valtherbos, sectie C 2684, 2687, 2688, 2689
Bron: Rijksmonumentenregister

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!