dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Grafheuvel groep 45389

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (1 van 13) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (2 van 13) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (3 van 13) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (4 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (5 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (6 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (7 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (8 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (9 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (10 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (11 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (12 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Grafheuvel 45389 in het Valtherbos
Grafheuvel 45389 (13 van 13 ) in het Valtherbos
Foto: J. Withaar

Rijksmonumentnummer: 45389, sinds 29 november 1983
Beschrijving: Terrein waarin 18 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10m rondom gemeten vanaf de voet.


Grafheuvelgroep 45389 nabij de Kamper Esch.
Kaart omstreeks 1902.

De grafheuvels liggen in directe nabijheid van de Kamper Esch. De Kamper es [Kamper Esch] is volgens de Drentse Encyclopedie een buiten de es gelegen ontginning die in de Middeleeuwen is aangelegd. De Kamper es is gelegen ten noordwesten van Weerdinge op de plaats waar de Meerbosweg overgaat in de Weerdingerzandweg.

Van de 18 grafheuvels heeft Historisch Emmen er 13 gelokaliseerd. Vijf grafheuvels zijn niet (meer) zichtbaar.

Zichtbaar: Van de 18 grafheuvels heeft Historisch Emmen er 13 gelokaliseerd. Vijf grafheuvels zijn niet (meer) zichtbaar.
Ligging: Valtherbos, sectie B 1274, 1275, 1278, 1279, 1417, 1418, 1615, 1616.
Bron: Rijksmonumentenregister

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!