dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Hunebed D42

Hunebed D42 Schietbaanweg
Foto: A.E. van Giffen 1925.


Foto: E. Hof.


Foto: © J. Withaar.

Officieel nummer: Hunebed D42
Vermeld op Hottinger kaarten: 1788-1794
Ontdekt in: onbekend
Rijkseigendom sinds: 1871, door aankoop van K.Ensink
Rijksmonumentnummer: 45369, sinds 29-11-1983
Ligging: Schietbaanweg op de Schimmeres
Bezoek
W.C.Lukis, H.E.L.Dryden:
1878, publicatie door W.van der Sanden in 2015
Bezoek A.E. van Giffen: 1925
Wetenschappelijk onderzocht: nee
Gerestaureerd in: 1960
Bron: Wikipedia

Dit hunebed is het enige hunebed in Nederland met 3 paar poort zijstenen.

Professor A.E. Van Giffen zou hier een bronzen scheermes uit de Midden Bronstijd hebben gevonden.

Bij dit hunebed is de schurende werking van bergen en dalen goed te zien vanwege de gladheid van één der dekstenen.

Midden in het hunebed staat een monumentale zomereik. De boom is aangeplant omstreeks 1880-1890 en is daarmee ongeveer 140 jaar oud. Hoewel de boom in het landelijk register Monumentale Bomen is opgenomen wordt deze echter niet vermeld op de bomenlijst van de gemeente Emmen versie q3-2023.

Bronnen:
www.monumentaltrees.com.
https://bomen.meetnetportaal.nl


 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!