dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


BoslaanFoto: R. Boelens.


Foto: A. Pool.


Foto: R. Boelens.


Foto: G. v.d. Veen.


Uitvergroting van foto boven.


Foto: A. Pool.


Foto: B. Masselink.


Foto: R. Boelens.

OfficiŽle straatnaam: Boslaan
Ontleend aan: de ligging van de weg door het bos de Emmerdennen
Ligging: Emmen - Boschoord, Emmerdennen, Emmerschans
Vastgesteld B&W op: 30 augustus 1928
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.
  • Boschlaan:
    "Vanaf de Stationsstraat bij de westelijke zijde van perceel sectie C no 5872 (N.H. kerkvoogdij) tot de oostelijke grens van perceel sectie C no 5582 (Kon.Marechaussee Kazerne)

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!