dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


De MolenkampFragment Hottingerkaart uit 1792.
Rechts is het hunebed D45 in de Emmerdennen aangegeven.


Fragment kadastrale kaart 1880, sectie C 10e blad.

OfficiŽle straatnaam: De Molenkamp
Ontleend aan: Het gebied Molenkamp dat daar omstreeks 1880 al lag. Een kamp is volgens de Drentse Encyclopedie "een omwalde akker". "Akkers met het toponiem -kamp liggen vaak aan de rand van de es. Deze ligging geeft aan dat het gaat om relatief jonge stukken bouwland. Het waren individuele ontginningen van woest land, meestal heide." Nabij de kamp stond ooit een molen, waarvan weinig bekend is. Zie De molen op de kamp.
Ligging: Emmen - Boschoord, Over het Spoor
Vastgesteld B&W op: 21 september 1933
Naam ingetrokken: nee
Bron: Archief Gemeente Emmen

In een raadsbesluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd De Molenkamp nog niet vermeld.

In het raadsbesluit van 21 september 1933 werd een aanvulling opgenomen voor de:

 • De Molenkamp:
  Overwegende dat het wenschelijk is straatnamen te geven aan aan die wegen of terreinen waaraan of waarop binnenkort gebouwen kunnen verrijzen of reeds verrezen zijn en daarvan de begin- en eindpunten vast te stellen, besluit:
  "de oppervlakte beslaande de kadastrale perceelen, gemeente Emmen, sectie C no 5431, 5432, 5433 en 4187 te noemen: "De Molenkamp".

Het gebied met de naam "Molenkamp" bestaat echter al veel langer. Op de Hottingerkaart uit 1792 is het gebied Molenkamp aangegeven zonder naamsvermelding.

Op de kadastrale kaart van 1880 staat het gebied "Molenkamp" aangegeven op dezelfde plaats waar nu de straat met deze naam ligt. Omstreeks 1880 lagen de volgende kadastrale percelen in en om de "Molenkamp":

 • C4186 eigenaar Jan IJken, in gebruik als bos;
 • C4187 eigenaar Albert IJken, in gebruik als bouwland;
 • C4188 eigenaar Jan IJken, in gebruik als bouwland/hooiland;
 • C3221 eigenaar Jan IJken, in gebruik als heide;
 • C3219 eigenaar Jan IJken, in gebruik als bos;
 • C3748 eigenaar Markegenoten Emmen en Westenesch, in gebruik als dennen en zand.

De Molenkamp Emmen
Foto: E.Hof

De Molenkamp Emmen
Foto: E.Hof

De Molenkamp Emmen
Foto: E.Hof

De Molenkamp Emmen
Foto: E.Hof

De Molenkamp Emmen
Foto: E.Hof

De Molenkamp Emmen
Foto: R.Boelens

De Molenkamp Emmen
Foto: R.Boelens

De Molenkamp Emmen
Foto: R.Boelens

Hoewel er voor 1939 al woningen waren gebouwd vermeldt de Emmer Courant van juli 1939: "De Molenkamp, het door velen zoo bewonderde omwalde bouwland- en akkermaalshoutcomplex aan de Dennenlaan is verkocht aan de heeren G.Lamberts te Noordbarge en ir. A.Vedder alhier."

"De bedoeling is den grond als bouwterrein te verkoopen. In 't midden zal oost-west een dubbele straat met plantsoenstrook aangelegd worden. Woningen verrijzen dan alleen langs de buitenzijden van de straten."

"Onmiddellijk nabij de Dennen gelegen, met den hoogen wal als beschutting tegen koude winden, moet worden toegegeven: een mooier woonoord voor wie van rust houdt, is nauwelijks denkbaar."

"Maar wij voor ons - en velen meer - zullen later, als er allemaal keurige huisjes met keurige tuintjes zijn, nog dikwijls met weemoed denken aan onzen ouden stoeren Molenkamp, die bij het oude Emmen hoorde."

"Echter het vonnis is geveld, de bouwperceelen worden al te koop aangeboden en we kunnen ons best voorstellen, dat menigeen er happig op is in het Molenkamp park te wonen."

Het begrip Molenkamp park is ook op een enkele ansichtkaart terug te vinden hoewel deze benaming nooit officieel is vastgelegd.

De Molenkamp Emmen

De Molenkamp zou net als de omgeving Allee voor bescherming in aanmerking dienen te komen. Er staan vele prachtige bouwkundige staaltjes die dan ook niet voor niets zijn opgenomen in het boek "Rondom de Heerenhof" geschreven door G. de Leeuw.


Bewoners

Het adresboek 1960-1962, uitgegeven door de gemeente Emmen, geeft de volgende bewoners aan:

nr naam beroep bijzonderheden
 
1      
2 W.J.van Heerde hoofd ULO  
3      
4      
5 K.H.Brink wethouder openbare werken  
6 W.van Wijk hoofd ener school Huisnummers 6-7: dubbele woning met invloeden van de Haagse School
Ontwerp: Huizing Timmer, Valthe
Aannemer: idem
Bouwjaar: 1939 i.o.v. W.van Wijk
Aanneemsom: fl 7.550,-
Staat als Gemeentelijk monument geregistreerd onder nummer 0114/EM0005.
Zeer symmetrisch gebouwde woning, waarbij de schoorstenen een opvallend zwaar accent vormen in het geheel.

Bron: Rondom de Heerenhof, historische balans van Emmen, een stad vol dorpen in het jaar 2000", door G.de Leeuw. Uitgeverij Drenthe, Beilen. ISBN 90-75115-29-6.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" (in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p.225.


Foto: Uitgeverij Drenthe.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

7 E.Heukers textiel techn.
8 D.Dijkstra ass.bez.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

9 G.H.ter Veer zb Ontwerp: gebroeders Blaauw, Emmen
Bouwjaar: 1939
Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

Geert Hendrik ter Veer was de vader van "Con" en "Edu" ter Veer die beide betrokken waren bij de verzetsgroep van Albertus Zefat. In deze woning hebben onderduikers gezeten.

Bron: "De Opgejaagden, Wij leven omdat zij zwegen", door J.Withaar.

10 H.v.d.Ark ambt.v.h.min. Ontwerp: gebroeders Blaauw, Emmen
Volgens adresboek 1947 was hier omstreeks dat jaar de Centrale, Crisis Controle Dienst gevestigd.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

11     Ontwerp: gebroeders Blaauw, Emmen
Ds.Visch woonde hier in de jaren '50-'60. Visch was predikant in de Gereformeerde kerk. Midden jaren '60 woonde hier de fam.Peters, directeur van de voormalige Gero fabriek in Nieuw-Weerdinge en later directeur van de VVV Emmen.
12 J.L.W.Blokhuis houtvester Markante villa met invloeden van de Haagse school. Heeft als voorbeeld gediend voor de in 1936 gebouwde villa van R.Zegering Hadders aan de Hoofdstraat.
Ontwerp: L.Daan Jansen en C.Bos Utrecht
Naam: De Eikenhorst
Bouwjaar: 1934 i.o.v. J.L.W.Blokhuis
Aanneemsom: fl 8.500,-
Later woonde hier ook Groeneveld, chirurg

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

13 W.D.Pelger fabr.el.motoren Ontwerp: Gebroeders Blaauw, Emmen
bouwjaar: 1935 i.o.v. mej.T.Veldmeijer, lerares kunstnijverheid.
Aanneemsom: fl 5.000,-
Eveneens invloeden van de Haagse school.

Pelger was eigenaar van de naar hem vernoemde fabriek Pelger, een bekende (motoren en ventilatoren) fabriek op het industrieterrein. Hier brak in de jaren 70 een staking uit met desastreuze gevolgen. De fabriek ging failliet en werd gesloten.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

14 H.J.Steenhuis inspect.rijksbel. Ontwerp: gebroeders Blaauw, Emmen
later de fam.Jonker, eigenaar woninginrichting Jonker te Klazienaveen.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

15 B.H.Kessens keuringsveearts Ontwerp: gebroeders Blaauw, Emmen
Ook in adresboek 1947 wordt de heer Dr.B.H.Kessens, hoofd keuringsdienst genoemd. Kessens was ook directeur van het slachthuis in Emmen.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

16 L.Steenbergen werktuigkundig ingenieur Ontwerp: gebroeders Blaauw, Emmen
adresboek 1947: Ir.Ch.D.Doornik, terreinchef B.P.M..
Steenbergen had een machinefabriek op de plaats waar later een vestiging van PRAXIS kwam te staan op de hoek Wolfsbergenweg / Oude Roswinkelerweg.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

16I Bernsen AKU (?) Later mogelijk familie Zomers.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

17 K.C.Eldering zb Huisnummers 17-18: dubbele woning.
Eldering was gepensioneerd hoofd van de School met den Bijbel te Nieuw-Amsterdam, een functie die hij ca. 33 jaar heeft vervuld aldus het gedenkboek Gereformeerde Kerk Nieuw-Amsterdam. Op huisnummer 17 heeft ook enige tijd H.Lanting gewoond die getrouwd was met een dochter van Eldering. Lanting was ooit klompenmaker te Aalden, daarna werknemer bij de timmerfabriek De Hondsrug en bij Honeywell.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

18 M.van Dijk inspectrice
19 M.A. (Martje Antonia) van Dalen-Klunder, de weduwe Jan van Dalen zb Ontwerp: gebroeders Blaauw, Emmen.

Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

20 L.G.Westerink leraar Woning werd op 1 november 1944 door de "Ortskommandantur" in opdracht van de "Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlande") gevorderd. Behoudens enige persoonlijke zaken, diende de woning compleet overgedragen te worden, inclusief de inboedel en moest de woning binnen 6 uur door de bewoners zijn verlaten.

Bron: "Emmen in bezettingstijd", door G.Groenhuis, p. 225.

21 T.Veldhuijzen van Zanten arts Zie ook Dennenlaan Pension De Vlintenhof.

Bronnen:
Adresboeken 1947, 1960-1962.
Aanvulling door: mevrouw B.Jonker Snel.
Aanvulling door H.Hemmen.
Aanvulling door G.Zijlstra
"De Hottinger atlas van Noord- en Oost-Nederland, 1773 Ė 1794"
"Historische Atlas Drenthe"
"Zuidoost-Drente op weg naar een nieuwe toekomst" deel III, door H.T.Buiskool, uitgave Van Gorcum te Assen.
"Op Naoberveziet" deel II, door H.T.Buiskool uitgave Van Gorcum te Assen.
"Rondom de Heerenhof, historische balans van Emmen, een stad vol dorpen in het jaar 2000", door G.de Leeuw.
Uitgeverij Drenthe, Beilen. ISBN 90-75115-29-6.


 
Overname van teksten uitsluitend met bronvermelding: © www.historisch-emmen.nl