dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen





dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Hunebed D38

Hunebed D38 in het Valtherbos
Hunebed D38 in het Emmerveld, nu Valtherbos
Foto uit Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925
Atlas verzameling: J.J.Brands

Heideveld met hunebedden in Valtherbos
Heideveld met D38, D39 en D40.
Foto: R.Boelens.

Officieel nummer: Hunebed D38
Ontdekt in: onbekend, oudste beschrijving door N.Westendorp 1822
Rijkseigendom sinds: 1871, door aankoop van A.Aikes
Rijksmonumentnummer: 45383, sinds 29-11-1983
Ligging: Valtherbos
Bezoek
W.C.Lukis, H.E.L.Dryden:
1878, publicatie door W.van der Sanden in 2015
Bezoek A.E. van Giffen: 1925
Wetenschappelijk onderzocht: nee
Gerestaureerd in: 1960
Bron: Wikipedia

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!